lnwshop logo

รหัสพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ
EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • ตรวจสอบพัสดุ
เลขที่การสั่งซื้อ วันที่ทำการจัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1739 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
7 มิ.ย. 2560 15:58 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1738 วันที่ทำการจัดส่ง :4 สัปดาห์ที่ผ่านมา
31 พ.ค. 2560 20:26 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1735 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
20 พ.ค. 2560 10:00 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1734 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
17 พ.ค. 2560 16:43 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1733 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
17 พ.ค. 2560 16:43 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1731 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
3 พ.ค. 2560 15:49 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1732 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
2 พ.ค. 2560 17:37 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1730 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
27 เม.ย. 2560 16:56 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1728 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
26 เม.ย. 2560 14:47 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1729 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
26 เม.ย. 2560 14:47 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1727 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
23 เม.ย. 2560 20:28 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1726 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
20 เม.ย. 2560 15:19 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1723 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
8 เม.ย. 2560 10:38 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1721 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
30 มี.ค. 2560 15:59 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1720 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
27 มี.ค. 2560 09:59 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1719 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
22 มี.ค. 2560 20:31 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1718 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
21 มี.ค. 2560 20:15 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1714 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
14 มี.ค. 2560 09:34 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1713 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
11 มี.ค. 2560 12:52 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1712 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
9 มี.ค. 2560 17:16 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1711 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
8 มี.ค. 2560 19:42 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1710 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
8 มี.ค. 2560 19:42 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1705 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
7 มี.ค. 2560 16:48 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1706 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
7 มี.ค. 2560 16:38 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1704 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
3 มี.ค. 2560 19:56 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1703 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
3 มี.ค. 2560 19:56 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1702 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
2 มี.ค. 2560 20:31 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1701 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
2 มี.ค. 2560 20:30 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1698 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
28 ก.พ. 2560 19:32 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1696 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
28 ก.พ. 2560 11:37 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงพัสดุที่ 1-30 จากทั้งหมด 1324 พัสดุ
Go to Top